รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

“สถานประกอบการ” ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายรวมถึงอะไรบ้าง?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 10:19:15


คำถาม:   “สถานประกอบการ” ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายรวมถึงอะไรบ้าง?

คำตอบ:   สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: