รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง? ในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Created by dvecadmin on 4/6/2561 14:15:21


คำถาม :  สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง? ในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คำตอบสถานประกอบการจะได้รับประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้

  1. ได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษี การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  2. ได้เตรียมกำลังคนไว้ในอนาคต ตรงตามสมรรถนะอาชีพที่ต้องการ
  3. ลดภาระการทำงานของฝ่ายบุคลากร
  4. ​มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: