ติดต่อเรา

แผนที่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ราชดำเนินนอก

logo

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
: 02-281-5555 ต่อ 1013, 1014
: (อัตโนมัติ) 02-280-2967
: dvec.vec05@gmail.com
 : 201, 70, 157, 509, 503, 505, 16, 23, 99, 56